Stansen van de mailing

No Tags | Specials

De mailing wordt hier gestanst op een HCA Cilindermachine uit de jaren 60. Deze machine wordt tevens gebruikt om te rillen, perforeren. Het aanbrengen van letterpress e.d..

Read More