Stansen van de mailing

No Tags | Specials

De mailing wordt hier gestanst op een HCA Cilindermachine uit de jaren 60.
Deze machine wordt tevens gebruikt om te rillen, perforeren.
Het aanbrengen van letterpress e.d..


No Comments

Leave a comment